• Stelios Lazakis

Digital Skills : Γιατί ακριβώς μιλάμε;


Ξεκίνησα αυτό το blog με την βασική ιδέα ότι η αν η Ελλάδα εκμεταλλευτεί την τεχνολογία μπορεί να επανέλθει στην ανάπτυξη. Για την ακρίβεια πιστεύω ότι επενδύοντας στην εκπαίδευση ,μπορούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αλλά και να δημιουργήσουμε "κρίσιμη μάζα" νέων επιχειρηματιών.

Ωραία και ασαφή όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάω ένα βήμα πίσω και να συζητήσουμε κάποιους ορισμούς πρώτα και μια που πρόσφατα αναρωτήθηκα αν μπορούμε να κάνουμε τους άνεργους developers νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τις ψηφιακές δεξιότητες - digital skills.

Κάποιοι ορισμοί είναι σχεδόν ταυτολογίες , οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτόν του ΟΟΣΑ , που διαφοροποιεί τα διάφορα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων σε :

• Γενικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τεχνολογίες καθημερινά στην εργασία για την πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή με τη χρήση διαδεδομένων λογισμικών

• Ειδικές δεξιότητες που για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT) , όπως το λογισμικό, οι ιστοσελίδες, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμογές cloud & big data κλπ.

• Συμπληρωματικές δεξιότητες που επιτρέπουν τη σύνθετη επεξεργασία πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων κ.λπ.

Ωραία με το ορισμό . Υπάρχει όμως ένας μπούσουλας ώστε όχι απλά να καταπολεμήσουμε τον «ψηφιακό αναλφαβητισμό» αλλά και να αποκτήσουμε ψηφιακές δεξιότητες που να μας κάνουν ανταγωνιστικούς ; Μάλλον όχι. Η Ε.Ε. έχει ένα σχετικό group που εργάζεται σε αυτήν την κατεύθυνση, βιβλιογραφία υπάρχει , χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε κάπου οριστικά.

Ενδιαφέρον έχει και μια πρόσφατη μελέτη πάλι από την Ε.Ε. Digital Skills: New Professions, New Educational Methods, New Jobs (SMART/2016/1006) . Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να δώσει στην Ε.Ε. ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ανέργους για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η έρευνα βασίστηκε στις ανάγκες της Μούρθια στην Ισπανία και της Λιθουανίας με την λογική ότι η πρώτη είναι ψηφιακά «υπανάπτυκτη» ενώ η δεύτερη είναι στην πρωτοπορία .


Η μελέτη, διαπίστωσε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται από ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ τα πιο συνηθισμένα θέματα είναι το Internet of Things (IoT), το ψηφιακό μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μεγάλα δεδομένα ( Big Data).

Η έρευνα περιλάμβανε και σειρά συνεντεύξεων και συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους ( stakeholders ) που οδήγησαν στην διαπίστωση ότι η ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων οφείλεται :

 • Στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την έλλειψη υποψηφίων με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

 • Αποτέλεσμα των αλλαγών που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες και τις νέες ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν για ανάπτυξη.

Από την άλλη , διαπιστώθηκε ότι οι ΜΜΕ συχνά δεν έχουν μακροπρόθεσμη στρατηγική και όραμα και ότι δεν γνωρίζουν πραγματικά ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν.

Οι ενδιαφερόμενοι τόσο στη Λιθουανία όσο και στην περιφέρεια της Μούρθια κατέληξαν στην την επιλογή των ακόλουθων θεμάτων για τους πιλότους ψηφιακών δεξιοτήτων:

 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και SEO

 • Ανάλυση δεδομένων για επιχειρήσεις

 • Web Visibility

 • Cyber-security

 • Software Integration και Cloud Computing

 • Full Stack (PHP + Frond end development)

Η έρευνα καταλήγει σε μια σειρά συμπεράσματα :

 • Για να είμαστε μπροστά στις ψηφιακές δεξιότητες , θα πρέπει να εστιάσουμε στους πρωτοπόρους και όχι στις mainstream MME.

 • Δεν θα πρέπει να κάνουμε κατηγοριοποιήσεις , σε κάθε περιοχή θα υπάρχουν ΜΜΕ με ανάγκες εξεζητημένων ψηφιακών δεξιοτήτων.

 • Δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανέργων/απασχολούμενων , τα προγράμματα θα πρέπει να εστιάζονται στις δεξιότητες.

Ας κάνω και εγώ με την σειρά μου μερικά σχόλια :

Γενικά , πιστεύω ότι αρκετές φορές η Ε.Ε. και οι διάφοροι φορείς , οργανισμοί κλπ που συνεργάζονται μαζί της για την κατάρτιση πολιτικών δείχνουν το προφανές.

Στην περίπτωση αυτή , προφανώς και δεν μπορούμε να περιμένουμε οι ΜΜΕ να έχουν μια μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική και είναι λογικό να προσπαθούν να αντιδράσουν στις εξελίξεις . Είναι επίσης πολύ φυσικό να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν πως θα αντιδράσουν και τι εργαλεία και δεξιότητες χρειάζονται.

Από ότι βλέπουμε οι ΜΜΕ ακόμα προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud, και εδώ συμφωνώ με την έρευνα ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στους leaders. Σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε και ακόμα περσότερό δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις τάσεις άρα θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς που είναι όσο το δυνατόν πιο μπροστά.

Αυτό που κρατάω, είναι κάτι που έχω διαπιστώσει και από προσωπική εμπειρία , είναι η έλλειψη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Δηλ. ακόμα και στην περίπτωση που θα θέλαμε να προσλάβουμε κάποιον , αυτές οι δεξιότητες δεν υπάρχουν. Δεν είναι λοιπόν απλά θέμα λοιπόν π.χ. ότι ή ήδη εργαζόμενοι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εργασίας τους , αλλά ότι και στην προσφορά εργασίας είμαστε πίσω , άρα μιλάμε για μα βαθύτερη ψηφιακή υστέρηση.

Είναι εύκολο λοιπόν από την μία να μιλάμε για restart ή reboot , αλλά δεν υπάρχει μαγική συνταγή για αυτό. Χρειάζεται αρκετή σκέψη , δουλεία και χρήμα για να μην βρεθούν οι ΜΜΕ εκτός εικόνας και ακόμα περισσότερη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει την πρωτοπορία.

#πολιτική #τεχνολογία #επιστήμη #ανεργία #MME #DigitalSkills

5 views0 comments

©2018 by Hellenic Banana Republic. Proudly created with Wix.com